IGL Ecoclean Tar
Loại bỏ nhựa đường

IGL Ecoclean Tar

Ecoclean Tar là sản phẩm vệ sinh xe có nguồn gốc từ đậu nành giúp loại
bỏ nhựa đường, nhựa cây và các loại côn trùng một cách dễ dàng. Không
giống như những sản phẩm cùng chức năng khác trên thị trường có nguồn
gốc từ xăng, công thức của Ecoclean Tar bao gồm các thành phần tự nhiên,
bảo đảm hiệu quả làm sạch mà không ảnh hưởng đến lớp sơn xe của bạn

Bộ sản phẩm bao gồm

Không chỉ vậy, Ecoclean Tar được xây dựng để gắn vào bề mặt trong thời
gian dài hơn, cho phép sản phẩm tồn tại lâu hơn trên chất gây ô nhiễm và
giảm lãng phí sản phẩm.
Dễ dàng loại bỏ nhựa đường, xác côn trùng và nhựa cây.
An toàn cho tất cả bề mặt sơn.
Lượng VOC thấp.