Chai đựng sản phẩm

Detailing Bottle

Thiết kế đẹp và độc đáo Dễ dàng chiết xuất và đảm bảo an toàn. Thiết kế chai thuận tiện, đảm bảo đủ hóa chất cho quá trình hiệu chỉnh. Dung tích: 300ml

Bộ sản phẩm bao gồm

Thiết kế đẹp và độc đáo
Dễ dàng chiết xuất và đảm bảo an toàn.
Thiết kế chai thuận tiện, đảm bảo đủ hóa chất cho quá trình hiệu chỉnh.
Dung tích: 300ml