2 Car Applicator Pads
Pad đánh bóng bằng tay

2 Car Applicator Pads

Dụng cụ đánh bóng bằng tay, có thể sử dụng để phủ dưỡng các chi tiết trong và ngoài xe. Bộ gồm 2 miếng.

Bộ sản phẩm bao gồm

Dụng cụ đánh bóng bằng tay, có thể sử dụng để phủ dưỡng các chi tiết trong và ngoài xe.
Bộ gồm 2 miếng.